Søke din eiendom

Ansvarsfraskrivelse


Vilkår og betingelser for nettside og begrenset ansvar
Vilkårene og betingelsene i denne "disclaimer" (ansvarsfraskrivelse) er gjeldende for denne nettsiden. Sørg for å lese denne ansvarsfraskrivelsen nøye. Alle dokumenter og annen informasjon på denne nettsiden er beskyttet med opphavsrett. Selv om denne nettsiden er konstruert med den ytterste forsiktighet, kan España Casas ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade muligens forårsaket av bruk av informasjon på denne nettsiden. Ingen rettigheter kan utledes fra, og ingen krav kan legges til, innholdet på denne nettsiden. 

Bruk av denne nettsiden
Informasjonen tilbydd via denne nettsiden kan ikke brukes i stedet for råd. Beslutninger basert på denne informasjonen gjøres på egen bekostning og risiko. 

Informasjon om reisemål
Bilder og beskrivelser av reisemål og ferieinnkvarteringer på denne nettsiden er laget og lagt ut med største forsiktighet. De er ment å gi deg et realistisk inntrykk av innkvarteringene. 

Anvendelse av de generelle vilkår og betingelser
España Casas' vilkår og betingelser er gjeldende for alle innkvarteringer og andre (ekstra) tjenester som tilbys på denne nettsiden av España Casas. 

Opphavsrett
España Casas har opphavsrett til nettsiden og dens innhold. Du har ikke lov til å bruke innholdet på denne nettsiden til kommersielle formål uten vår skriftlige godkjennelse.